Ιατρική & Νοσηλευτική παρακολούθηση  

(κενό)

Η Ιατρός της Μονάδας είναι υπεύθυνη για θέματα υγειονομικής εν γένει φύσεως, επιτελώντας τακτικές ιατρικές παρακολουθήσεις καθώς και έγκαιρες ιατροφαρμακευτικές παρεμβάσεις για κάθε φιλοξενούμενο, ενώ συγχρόνως παρακολουθεί και συντονίζει την εργασία του νοσηλευτικού προσωπικού.

Ειδικότερα, επιλαμβάνεται της ρύθμισης κάθε συντηρητικής θεραπευτικής και διαιτητικής αγωγής, πληροφορεί υπεύθυνα τους συγγενείς των ενοίκων για την κατάσταση της υγείας τους και μεριμνά, σε συνεργασία με τον Διευθυντή, τη μεταφορά περιθαλπομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα σε περίπτωση ασθενείας.

Οι επισκέψεις του ιατρού πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08.00-10.00.

 

Παράλληλα, στη διάθεση της Μονάδας υπάρχει πενταμελές άριστα καταρτισμένο Νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο μεριμνά καθημερινά την έγκαιρη και προσεγμένη διατροφή, φαρμακευτική αγωγή και περιποίηση των φιλοξενουμένων με 24ωρη κάλυψη νοσηλευτικής φροντίδας εκτελώντας επακριβώς τις ιατρικές οδηγίες σχετικά με τη νοσηλεία, τη δίαιτα, τη θεραπεία και αναφέρει στο γιατρό καθετί έκτακτο που παρατηρείται στη περίθαλψη των ασθενών. Δύναται η αυτοεξυπηρέτηση και αυτοπροστασία των περιθαλπομένων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης όπως χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστούνια, περιπατητήρες κ.λπ. 

 

Από κοινού, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μεριμνούν για την καλύτερη δυνατή περίθαλψη και φροντίδα των περιθαλπομένων προσδίδοντας κάθε δυνατή σωματική και ηθική ανακούφιση.