Κοινωνική Υπηρεσία  

(κενό)

Η κοινωνική υπηρεσία της Μονάδας μεριμνά για την πρόληψη ή αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών ή συναισθηματικών προβλημάτων επισημαίνοντας τις εκτάσεις, τις αιτίες και τις επιπτώσεις που έχουν. Επιδιώκει την ικανοποίηση των συναισθηματικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών αναγκών των φιλοξενουμένων, στοχεύοντας στη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων τόσο μεταξύ των περιθαλπομένων όσο και καθενός με τους οικείους του, δημιουργώντας ταυτόχρονα προγράμματα ή δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των ως άνω αναγκών.

 

Παράλληλα, στη Μονάδα μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην νοητική ενδυνάμωση των φιλοξενουμένων. Συντονίζονται ομάδες διαφορετικού στόχου από κοινωνική λειτουργό, που πραγματοποιούνται έπειτα από αξιολόγηση των περιθαλπομένων σε επίπεδο επικοινωνίας, λειτουργικότητας και αυτοεξυπηρέτησης.

 

Ομάδες & Προγράμματα που υλοποιούνται στην Μονάδα

- Ομάδα νοητικής ενδυνάμωσης (ασκήσεις μνήμης, προσοχής, γλώσσας, αντίληψης)

- Ομάδα δημιουργικής απασχόλησης (κατασκευές, πάζλ, ζωγραφική, ζαχαροπλαστική)

- Επικοινωνία & αλληλεπίδραση (ενημέρωση & σχολιασμός επικαιρότητας, ανάλυση θεματικών ενοτήτων)

- Πρόγραμμα περιπάτων & εξορμήσεων

- Προγραμματισμένες προβολές κλασικών ταινιών

- Απογεύματα Skype (προγραμματισμένες ή μη συνδέσεις με συγγενείς & οικείους μέσω της επαφής της τρίτης ηλικίας με την τεχνολογία)