Υπηρεσίες  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η υγιεινή διαμονή καθώς και η ασφαλή και άνετη διαβίωση των περιθαλπομένων εξασφαλίζεται από την καθημερινή παρακολούθηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο διακρίνεται σε Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Ειδικό και Βοηθητικό, αλλά και από την ανιδιοτελή προσφορά και αγάπη των εθελοντών.