Υγιεινή-Καθαριότητα  

(κενό)

Η Μονάδα έχει στη διάθεσή της δύο καθαρίστριες - τραπεζοκόμους οι οποίες έχουν την συνεχή φροντίδα και ατομική καθαριότητα των περιθαλπομένων, καθώς και την καθημερινή καθαριότητα όλων των χώρων της Μονάδας.

Φροντίζουν επίσης την έγκυρη διανομή του φαγητού, τον καθαρισμό του ιματισμού και του ατομικού ρουχισμού των φιλοξενουμένων και επιμελούνται την οργάνωση ιματιοθήκης.