Δικαιολογητικά  

(κενό)

Για την εισαγωγή και φιλοξενία στην Μονάδα χρειάζεται να υποβληθούν από τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή από συγγενικό πρόσωπο τα κάτωθι δικαιολογητικά.

 

1. Αίτηση εισαγωγής (aitisi.pdf)

2. Πιστοποιητικό Γέννησης

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Ιατρικές εξετάσεις

α) Γενική Αίματος

β) Βιοχημική Ανάλυση

γ) Ακτινογραφία Θώρακος

δ) Καρδιογράφημα

5. Ιατρικό Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται μετά από εξέταση ιατρού σε κρατικό νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο ή από ιδιώτη ιατρό που υποδεικνύει η Μονάδα. (iatriko_pistopoiitiko.pdf)

6. Βεβαίωση ιερέως οικείας ενορίας (vevaiosi_enorias.pdf)

7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

8. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ασφάλισης και της τελευταίας θεώρησης

9. Πρόσφατο απόκομμα συντάξεως

    10. Ε9, Ε1 και Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους

    11. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης όλων των πλησιέστερων συγγενών, για την εισαγωγή του αιτούντα στη Μονάδα, με το γνήσιο της υπογραφής (yp.dilosi_teknou.pdf)