Διαδικασία εισαγωγής  

(κενό)

• Αποστέλλετε ταχυδρομικά ή προσκομίζεται τα παραπάνω δικαιολογητικά στη διεύθυνση της Μονάδας μας:


Οίκος Ευγηρίας Ποιμαντικής Μερίμνης

«Παναγία Εκατονταπυλιανή»

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Μ.Κ.

Παροικία Πάρος, 84400, Κυκλάδες

+30 22840 24739

+30 22840 23243

 

• Αμέσως μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών διενεργείται έρευνα από τα εντεταλμένα όργανα του Ιδρύματος (Τριμελής Επιτροπή Δ.Σ., Διεύθυνση, Ιατρός και Κοινωνική Λειτουργός της Μονάδας) των συνθηκών ζωής του αιτούντος (διαβίωσης, επάρκειας ή μη πόρων, κλινικής εικόνας, συγγενικό περιβάλλον κ.λπ.).

Συντάσσεται δε Έκθεση η οποία παρουσιάζεται και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αφού μελετηθούν όλα τα δικαιολογητικά και η Έκθεση αποφασίζεται από τη Διοίκηση η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. 

 

• Πριν από την προετοιμασία των δικαιολογητικών εισαγωγής, συστήνεται η επίσκεψή σας στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί μας (Επικοινωνία με Διεύθυνση ή την Κοινωνική Υπηρεσία).


Στη διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:30 μέχρι τις 15:00.